Hoe ziet de organisatie er uit?

VluchtenlingenWerk bestaat uit één landelijke stichting. Doordat wij door het gehele land lokale afdelingen en spreekuurlocaties hebben zijn wij actief in alle asielzoekerscentra (azc’s) en in 74% van alle gemeenten in Nederland. Bij VluchtelingenWerk werken rond de 1000 betaalde krachten en 10.000 vrijwilligers.

Hier doen wij het voor

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. We zetten ons in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen, die in een kwetsbare positie verkeren. Zij zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie.

We ondersteunen vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Met een fijnmazig netwerk van locaties, medewerkers en vrijwilligers in het hele land is VluchtelingenWerk de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat.

Enkele resultaten van afgelopen jaar

We bereikten in het afgelopen jaar veel mensen met ons werk:

88.000
asielzoekers begeleid bij
hun asielprocedure

27.200
vluchtelingen begeleid in de gemeenten

8.000+
vragen beantwoord door de juridische
helpdesk

8.000+
aanvragen voor gezinsherenigingen
gestart

10.000
vrijwilligers zetten zich in voor
vluchtelingen

Waar zitten wij?

VluchtelingenWerk bestaat uit een netwerk van locaties, medewerkers en vrijwilligers in het hele land, zodat we vluchtelingen in alle stadia van verblijf kunnen bijstaan. We zijn actief in alle asielzoekerscentra (azc’s) en in 74% van alle gemeenten in Nederland. Een overzicht van al deze locaties vind je op onze website.